Poštovani!
Kako vidite tekst nećemo kratiti niti bilo što brisati sa njega. DAPAČE bilo bi nam drago kada bi nam slali što više tekstova o fenomenu Istrana. Vladajuća politička elita u Istri već godinama napinju se iz petinih žila kako da dokažu Hrvatima i ostalom svijetu u okruženju Hrvatske, kako Istrani nisu Istrani već Istrioni, a što implicira da nisu niti genetski Hrvati. Vidimo to svakodnevno u istupima IDS-esovih političara
.
ZATO pozivamo sve istarske Domoljube Hrvate da se suprostavljaju dehrvatizaciji u Istri, jer samo tako ćemo uvjeriti Istrane u njihov pravi nacionalni identitet.
Uredništvo
Akademik Ivo Matanović