I kao što se zna, Arkan nije bio nit Hrvat, Srbin nit Srbijanac nitqvXLS Kršćanin i zato je sa Komunističkom Surovošću tako postupao sa jadnim prognanicima.