" Stoga molimo svekoliko hrvatsko pučanstvo da ne nasjedaju ovim varalicama te kada im se pojave sa ponudom svojih duhovnih usluga da i odbiju i odmah prijave nadležnim državnim tijelima kao varalice.

u Zadru, 21.05. 2015.g.

Ivo Matanović

Predsjednik Udruge HPV"

Bas simpaticno kad to izjave iste varalice kao i ovi drugi :)