Da, ima nas jako puno na čitavom svijetu. Trebali bi se naučiti "držati" zajedno. Dao Bog da se što prije osnuje naša Hrvatska Pravoslavna Crkva, makar da se mi Hrvati Pravoslavci držimo na okupu.