Raspada se Srbija - otpada Austrija, koja je tako blizu. A što će tek biti sa Tokijem koji je tako daleko?
Prokleti bili ti Tarabići, što učiniše sa
vaskolikom Srbijom!!!!