Tradicionalno glupast članak hrvofobnog, talentiranog i neobrazovanog novinara. Nigdje nema argumenata, ali zato znade pljuckat poimenice. Šefovi su mu postavili čvrst okvir od kud do kud smije - od Ive do Franje.

Ja bih radije postavio pitanje zašto SPC, kanonski ne reformira samu sebe i uskladi se sa stanjem na terenu - novonastalim državama?

Zato jer je samo formalno kanonska, a stvarno nekanonska etnofiletička organizacija, čiji vjernici sami kažu da je "ona samo zaogrnula njihovo izvorno poganstvo kršćanskim plaštem i tako ga sačuvala za buduće generacije".