kako mene nitko na popisu stanovništva nije pitao za pripadnost crkvenoj organizaciji. nije li se izjašnjavala samo vjerska pripadnost.