Kukuriku, kukuriku,
j.bo svoju sliku.
ustaj sine pjetlovi poju,
j..o sliku svoju