Ovolikom postotku Hrvata dokinuti pravo glasa kojeg imamo i po Božjem i svim drugim pravilima sami sebi birat ćemo Predsjednika i Premijera: Zaista bi bio veliki korak ali ne za nas Hrvate nego za Srbe kojim naši omogućuju. Razmislite o svome prijedlogu ponovno – Srbi su druga nacija pa ni počemu nemaju pravo miješati se u unutarnje hrvatske stvari, a kamo li Hrvatima birati Predsjednike i to po cijenu da se prevelik postatak pravih Hrvata diskvalificira, jer ne borave u sadašnjim granicama Hrvatske - a i to su nam Srbi napravili sa svojim saveznicima (ubrajajući i vatikance) te hrvatske izdajice i naivne.
Petar Mićić. Pozdrav !