. . vrijeme me je naučilo da vrag nije toliko crn koliko ga prikazuju crnim . . .
ili, kako kaže narodna poslovica; reci joj da je kurva, dok ona nije tebi rekla . . .