Ne bih se složio da "izgubili sve ratove". Uzmite u obzir da danas imaju Srbiju veću nego ikad, da su se dokopali najvećeg diela plodne i vriedne Vojvodine, pola BiH, da nadziru plovne putove Dunavom, Savom i koriste hidroelektrane na Drini. Samo ih je Oluja sprječila da uspiju u punom obsegu.